تصویر پست

ساعتگون

معمارى: گروه معماران اکنون
تیم طراحى: محمدرضا کهزادى ، همایون همرنگ ، مرتضى محرابى
پروژه مورد نظر یک سوپر مارکت در یکى از خیابان هاى پر تردد نوشهر بود که کارفرما تصمیم به تغییر کاربرى و راه اندازى یک فروشگاه را داشت. ابعاد ٣x۶ مغازه طراحى را از نظر مساحت محدود مى کرد. تصمیم بر این شد تا جداره بیرونى فروشگاه کاملا شفاف و با توجه به موضوع زمان و ساعت خطوط سیال بیننده را به داخل فروشگاه دعوت کند.
یک پوسته کلى فضاى داخلى را شکل داد و این پوسته به ٢۴ نوار تقسیم شد. نوار ها از جنس پلگسى گلاس نیمه مات هستند که با عبور نور روشنایى فضا را تأمین مى کنند.
در هر ساعت از شبانه روز یک نوار به ترتیب ساعت قرمز شده و بدین شکل این فروشگاه ساعت خود تبدیل شد به ساعتى براى شهر!

موضوعات برتر معماری

بـعـدی
جایزه معماری حریری و حریری