تصویر پست

ضوابط طراحی پارکینگ طبقاتی

 

ضوابط طراحی پارکینگ طبقاتی

پارکینگ طبقاتی خودرو (نیز: پارکینگ مسقف، گاراژ یا پارکینگ سرپوشیده) یک ساختمان طراحی شده برای پارکینگ خودروها است.

به گونه‌ای که دارای چند طبقه برای افزایش تعداد خودروهایی است . که امکان توقف دارند. پارکینگ طبقاتی از انواع جایگاه توقف خودرو یا پارکینگ محسوب می‌شوند.ظرفیت عمومی و دسترسی مناسب برای عموم جزء مهم ترین عوامل طراحی این کاربری می باشد. در این نوشتار قصد مطابقت با موارد آیین نامه ای و استاندارد های لازم را داریم. اگرچه بسیاری از نکات ارایه شده در ذیل بدیهی بوده . ولی عدم رعایت چنین نکاتی می‌تواند باعث خسارت های مالی ، جانی و در کم‌ترین اثر موجب رد شدن طراحی از سوی سازمان نظام مهندسی گردد .تبعات آن گریبان گیر مشاور میباشد .با پیش بینی مناسب و عملکرد مناسب میتوان از بروز مشکلات پیشگیری کرد .

 اطلاعات از فایل زیر دانلود کنید:

دریافت فایل پی.دی.اف از لینک روبرو : ضوابط-طراحی-معماری-پارکینگ-چند-طبقه-ستاوند پاژ

 

استاندارد ضوابط ایمنی در مراکز خرید

بـعـدی
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری