برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
فرم استخدام

فرم استخدام

  • با – استان وشهر رو جدا کنید جدا کنید
  • تاریخ و سمت مشاغل قبلی خود را ذکر نمایید
    کارفرماتاریخسمتشماره تماس 
    افزودن یک ردیف جدید
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
    رزومه خود را در قالب فرمت های pdfو docو docx بارگذاری نمایید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
error: Content is protected !!