تصویر پست

تئوری رنگ لکوربوزیه
Le Corbusier

پالت رنگ لکوربوزیه 

لکوربوزیه معمار رنگ ها

پالت رنگ 63 رنگی معمارانه لوکوربوزیه ، بی زمان ، همیشه به روز است  . دارای یک زیبایی شناسی غیرقابل قیاس می میباشد. تئوری رنگ معمارانه لوکوربوزیه یک پالت زنگ کاملا انسانی  و فشرده را ارائه میدهد که هر کدام از از 63 سایه ، جلوه های فضایی و انسانی خاصی را شامل میشود . یک ابزار قابل اعتماد برای متقاعد کردن طراحی با رنگ .

« Colour is an incredibly effective triggering tool. Colour is a factor of our existence. »
رنگ به مراتب فراتر از رنگ پالت رنگ  ( لوکوربوزیه ) Le Corbusier با درخشندگی و عمق خارق العاده آن تاثیر می گذارد. هر یک از 63 رنگ معمارانه در سیستم رنگ (لوکوربوزیه) Le Corbusier دارای پس زمینه تاریخی، هنری و انجمنی است. رنگ ها جو را ایجاد می کنند که فراتر از الزامات عملکرد هستند. حال رنگ خود را در وب سایت زیر بیابید . لکوربوزیه معمار رنگ ها

وب سایت رنگ لکوربوزیه

بـعـدی
افتتاح هتل فاخر آرمان در مشهد ، نقطه عطف دیگری در برگ زرین ستاوند پاژ