برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
پروژه ها
فـیـلـتـرهـا

هتل 5 ستاره درویشی

هتل

طراحی ریزورت ( RESORT) پارسیس کیش

تجاری, چند عملکردی, هتل

هتل پنج ستاره الماس 2

هتل

مجتمع تجاری اداری مروارید گوهرشاد

اداری, تجاری

طراحی هتل 5 ستاره امام علی (ع)

هتل

طراحی مجتمع تجاری اطلس مال

تجاری

هتل 4 ستاره مدینه الجواد

هتل

مجتمع اداری تجاری یاس

اداری, تجاری

هتل پنج ستاره مدینه الرضا مشهد

هتل

هتل پنج ستاره الماس کیش

هتل