تصویر پست

 

کتاب طراحی پلان های تجاری و اداری

کتاب طراحی پلان های تجاری

 

 در واقع کتابچه 35 صفحه ای است . 

اهداف

انواع طرح های ساختمان های اداری را توضیح دهد.
 فضاهای اصلی ساختمان های اداری

 

 فضاهای پشتیبانی را در ساختمان های اداری 

 

 فضاهای خدماتی ساختمان های اداری 

 فضاهای گردشی را در ساختمان های اداری

 تأثیر اقلیم را بر شکل و جهت ساختمان های اداری 

کتاب به همراه پرسش و تمرین میباشد .

با فرمت PDF از لینک داده شده دانلود کنید.

هدف کتاب آشنایی با طراحی پلان میباشد.

لینک دانلود : کتاب طراحی پلان تجاری واداری

برای دریافت آخرین اطلاعات ساختمانی.  مقالات ، کتاب های معماری ، سازه و بیم به  وب سایت ستاوند دیتیل مراجعه فرمایید .

ستاوند دیتیل

بـعـدی
پنجمین دوره مسابقات معماری آسیا 2A