برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
طراحی هتل 5 ستاره سیویتل
1

طراحی هتل 5 ستاره سیویتل 

هتل 5 ستاره سیویتل
در طراحی هتل 5 ستاره سیویتل ایده های مورد توجه در این بنا استفاده مدرن از طاق ایرانی و نقوش تندیس گونه و نوآوری در فرم بوده است.در بخش معماری داخلی این مجموعه طاق ایرانی و نقوش تندیس مانند از مواردی بود که مد نظر قرار گرفته و هدف اصلی نوآوری در فرم میباشد تا در نهایت حصول فضایی خاطره انگیز و آرامش بخش برای میهمانان داشته باشیم.با توجه به ایده های مطرح شده، معماری سفید جایگاه ویژه ای در طراحی این بنا داشته است.

کارفرما :  ساختمان شرکت صنعتی مجتمع رفسنجان
طراحی هتل 5 ستاره سیویتل کیش
کاربری : هتل 5 ستاره
موقعیت : کیش
متراژ : 22.000 متر مربع
تاریخ شروع :1392-1395

برای دیدن نمونه عکس های پروژه هتل 5 ستاره سیویتل ، کیش به عکس های زیر مراجعه فرمایید.

INTERIOR

EXTERIOR

1