برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
ار پندار تا پدیدار...
مجتمع تجاری - اداری گوهرشاد

طراحی مجتمع تجاری – اداری مرواردی گوهرشاد 

کارفرما :  سازمان اوقاف 
طراحی مجتمع تجاری – اداری لوکی گوهرشاد مشهد 
کاربری : مسکونی 
موقعیت : مشهد 
متراژ : 42.000 متر مربع
تاریخ شروع :000.000

برای دیدن نمونه عکس های پروژه مجتمع تجاری – اداری گوهرشاد ، مشهد به عکس های زیر مراجعه فرمایید.

INTERIOR

EXTERIOR

پـروژه بـعـدی