برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
مشاور طراح هتل 4 ستاره مدینه الجواد

مشاور طراح هتل 4 ستاره مدینه الجواد  

هتل 4 ستاره مدینه الجواد
هتل 4 ستاره مدینه الجواد ایده اش را از فرش ایرانی میباشد. فرش ایرانی دارای قابلیت های بیشماری برای استفاده از فضاهای داخلی است، از تار و پود گرفته تا طرح، نقش و رنگ. آنچه مورد استفاده قرار گرفته، نقش های متنوع فرش ایرانی است که در کف، سقف و دیوارها به اشکال مختلف نمود پیدا کرده است. طرح هایی چون قشقایی، اسلیمی، شاه عباسی، افشان و هزار رنگ از جمله نقوش به کار رفته هستند.

طراحی هتل 4 ستاره مدینه الجواد
کاربری : هتل 4 ستاره
موقعیت : مشهد
متراژ : 22.000 متر مربع
تاریخ شروع : 1393 – 1397

برای دیدن نمونه عکس های پروژه هتل 4 ستاره مدینه الجواد ، مشهد به عکس های زیر مراجعه فرمایید.

INTERIOR

پـروژه بـعـدی