برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید

 

هتل پنج ستاره پارتیا
وجه تسمیه هتل پارتیا از قومی ایرانی است که آغاز وجو دش از شمال کشور بوده است . خواسته کارفرما در طراحی این هتل استفاده از معماری با شکوه و هم عصر با دوران پارت ها بوده است. بنابراین معماری ساسانی،چین،هند،روم باستان در طراحی داخلی بخش اقامتی هتل مدنظر قرار گرفته شد.تا با استفاده از این ایده به هرچه زیباتر شدن بنا افزوده شود . محلی که در آن معماری گذشته و باستانی ایران در هم ادغام می‌گردد .

 

INTERIOR

 

پـروژه بـعـدی