تصویر پست

توریسم پایدار

Sustainable Tourism( توریسم پایدار)

گردشگری هرگز به طور کامل پایدار نخواهد بود مانند هر صنعتی که تاثیرات خودش را دارد . اما می تواند برای ایجاد پایداری بیشتر تلاش کند. 

موضوع: 

همانطور که بیشتر کشورها و مناطق صنعت توریسم خودرا گسترش میدهند تأثیرات قابل توجهی بر منابع طبیعی، الگوهای مصرف، آلودگی و سیستم های اجتماعی ایجاد می کند. نیاز به پایداری و  مسئولیت پذیری با برنامه و مدیریت یک امر بسیار ضروری در کل برای  این صنعت میباشد .

تاثیرات گردشگری : 

ورودی های گردشگری بین المللی از 25میلیون نفر در سال 1950 به 278 میلیون نفر در سال 1980 و 527 میلیون نفر در 1995 و 1.32 بیلیون نفر در 2017 افزایش یافته است.و انتظار میرود به 1.8 بیلیون نفر در 2030 برسد. 

میانگین دریافتی گردشگری بین المللی بیش از 700 دلار برای هر نفر است و مسافران بیش از 4/1 تریلیون دلار هزینه کرده اند.

گردشگری و گردشگری حدود 10 درصد کل جهانی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2016 را شامل می شود (اگر شامل گردشگری مربوط به کسب و کار (مانند غذا، تمیز کردن) (7 تریلیون دلار).صنعت گردشگری و گردشگری جهانی در سال 2016 حدود 11 درصد از اشتغال جهانی (مستقیم و غیر مستقیم) را تشکیل می دهد.

کمبود در گردشگری تا 80 درصد در کارائیب (از هر دلار درآمد حاصل از گردشگری -80 سنت از کشور خارج می شود).

تاثیرات محیطی :

هر روزه 10 هزار نفر به مایان ریویرا ( Mayan Riviera ) وارد میشوند.مقصدی که هنوز بازیافتی در آن وجود ندارد . 

اگر چه هتل Bellagio در لاس وگاس آب خود را بازیافت می کند - هنوز هم از 12 میلیون لیتر آب در سال در ناحیه کم آب استفاده می کند.

خرید محلی می تواند به 4-5٪ کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از منابع بزرگ C02 و غیر CO2 در تولید مواد غذایی به دست دهد. 

متوسط خانوار کانادا از 326 لیتر آب در روز استفاده می کند .... روستای 700 در یک کشور در حال توسعه از متوسط 500 لیتر آب در هر ماه استفاده می کند و مهمان هتل لوکس هتل از 1800 لیتر آب در هر نفر در هر شب استفاده می کند.

به طور متوسط فرد در انگلیس حدود 150 لیتر آب در روز مصرف می کند که 3 بار از یک روستای محلی در آسیا است.

هر ساله 40 میلیون تن آلودگی کربن به فضای اتمسفر تخلیه می کنیم.

اگرچه 70 درصد سطح زمین آب است، تنها 3 درصد آن قابل شستشو است.

منبع :  World Resources Institute Reefs at Risk, 2013,  WTO, 2000, & 2002, UNWTO, 2015, NCDC, 2015, www.risingtide.co.uk, 2004, UN, 2003, Gov’t of Canada, 2005, Tourism Concern, 2011, Green Car Reports, 2014, Science Museum, 2010)

راه حل : گرچه همه چیز به گردشگری بستگی ندارد اما گردشگری به همه چیز وابسته است . توریسم پایدار در مورد باز تمرکز و انطباق است . تعادل باید بین محدودیت ها و استفاده پیدا شود بنابراین برنامه ریزی و نظارت و تغییر به صورت مداوم میتواند مدیریت شود . جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار باید شامل منافع همه ذینفعان از جمله مردم بومی، جوامع محلی، بازدید کنندگان، صنعت و دولت باشد.

Sustainable Tourism( توریسم پایدار)

https://sustainabletourism.net/

ترجمه تیم تحقیق و توسعه ستاوند پاژ

بـعـدی
شرح ارائه خدمات ، مشخصات و ضوابط فنی، بهداشتی ، تجهیزاتی و درجه بندی هتل