تصویر پست

بیم به زبان ساده 

بیم به زبان ساده

درجه بندی جزئیات در مدلسازی اطلاعات ساختمان

 

بیم به زبان ساده
اساساً ، هدف BIM اطمینان از ایجاد اطلاعات مناسب در قالب مناسب در زمان مناسب است تا تصمیمات بهتری در طول طراحی ، ساخت و بهره برداری از دارایی های ساخته شده گرفته شود. این به معنای ایجاد یک مدل سه بعدی به خودی خود نیست و این یک فرایند الحاقی نیست.

مسابقه کشوری معماری شهرسازی طراحی تالار فرهنگی-اجتماعی شهر جدید پرند (City hall)

BIM در نحوه راه اندازی و اجرای یک پروژه اساسی است.BIM در ایجاد نیازهای اطلاعاتی کارفرما (EIR) فعالیت می کند ، اطلاعاتی را که کارفرما مایل به تهیه آن برای توسعه و بهره برداری از دارایی ساخته شده است ، تعریف می کند. تنظیم این موضوع در یک سند قرارداد تضمین می کند که اطلاعات مناسب در یک قالب مناسب در زمان مناسب ایجاد می شود.مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) اصطلاح بسیار گسترده ای است که فرایند ایجاد و مدیریت اطلاعات دیجیتالی درباره دارایی ساخته شده مانند ساختمان ، پل ، تونل و غیره را توصیف می کند. در بریتانیا دولت به BIM کاملاً همکاری سه بعدی (با تمام اطلاعات مربوط به پروژه و دارایی ، اسناد و داده ها به صورت الکترونیکی) به عنوان حداقل در پروژه های عمومی تهیه شده از 4 آوریل 2016 نیاز دارد. این نشان دهنده حداقل نیاز برای سطح 2 BIM است.

 

 

 

 

منبع

بـعـدی
درجه بندی جزئیات در مدلسازی اطلاعات ساختمان