تصویر پست

درجه بندی جزئیات در مدلسازی اطلاعات ساختمان

جزئیات مدلسازی اطلاعات ساختمانی

درجه بندی جزئیات در مدلسازی اطلاعات ساختمان

جزئیات شرح خدمات این بخش برای پوشش دادن به نیازهای خدمات موضوع قرارداد به شرح زیر می باشد:

تهیه مدل سه بعدی دیجیتالی فاز 1

 • تهیه مدل سه بعدی فاز 1 معماری در سیستم بیم (BIM).
 • تهیه مدل سه بعدی فاز 1 سازه اجرا شده در سیستم بیم (BIM).
 • تهیه مدل سه بعدی فاز 1 تاسیسات مکانیکی در سیستم بیم (BIM).
 • تهیه مدل سه بعدی فاز 1 تاسیسات برقی در سیستم بیم (BIM).

سطح جزییات (LOD = Level Of Detail):

سطح جزییات معادل فاز یک (LOD = 200) است و شامل این موارد خواهد بود:

 

ردیف خدمات ارایه شده شرح کار پیش نیاز های مربوطه
1-1 تهیه مدل سه بعدی فاز 1 معماری در سیستم بیم (BIM). مدل معماری در حد فاز یک که ابعاد عناصر و ضخامت آنها و جای بازشو ها و مبلمان کلی در آن مشخص شده باشد. حجم و سطح فضا ها و کاربری و حوزه فعالیتی آنان نیز تعیین می شود. کلیت نما و محوطه نیز در مدل وجود دارد. وجود نقشه های فاز یک پروژه شامل پلانها، برش ها، نماها و مبلمان و کاربری پروژه لازم است. نقشه ها در فرمت DWG  یا PDF باید ارایه شوند.
1-2 تهیه مدل سه بعدی فاز 1 سازه اجرا شده در سیستم بیم (BIM). مدل سازه در فاز یک شامل جانمایی و ابعاد عناصر سازه ای اصلی (تیر، ستون، دیوار برشی، دال و پی) است. پروفیل و ابعاد در مدل ایجاد خواهند شد. وجود نقشه های فاز یک سازه شامل موقعیت و ابعاد تقریبی عناصر سازه ای لازم است. البته معمولا مشاوران سازه چنین نقشه هایی ندارند و این اطلاعات را در نقشه های فاز 2 ارایه می دهند. در این مرحله وجود مدل طراحی شده در نرم افزار ETABS یا SAP نیز کفایت می کند. این مدل به REVIT انتقال یافته و کارایی خواهد داشت در صورتی که سازه اجرا شده است، نقشه های ازبیلت باید توسط کارفرما به مشاور ارایه شود.  
1-3 تهیه مدل سه بعدی فاز 1 تاسیسات مکانیکی در سیستم بیم (BIM). مدل تاسیسات مکانیکی فاز یک شامل جانمایی و ابعاد داکتها، ماشین آلات تجهیزات اصلی، فضاهای موتورخانه و ارتفاع تقریبی زیر سقفهای کاذب، چاه ها و ... خواهد بود. موارد ضروری شامل نقشه های داکت ها و مسیرهای اصلی انتقال حامل های انرژی و مواد، جانمایی و ابعاد ماشین آلات و تجهیزات، محل موتورخانه ها و ...
1-4 تهیه مدل سه بعدی فاز 1 تاسیسات برقی در سیستم بیم (BIM). در مدل فاز یک تاسیسات برقی محل چاه های ارت، مسیر باس داکتها یا سینی کابل های اصلی، داکت ها، اتاق های برق و تابلو ها ارایه می شوند. مسیر های داکت ها و باس داکت ها و موقعیت و ابعاد مورد نیاز برای اتاق ها و تابلوهای برق، محل چاه های ارت و ... لازم است.

 

جزئیات مدلسازی اطلاعات ساختمانی

 • سازگار کردن نقشه های سیستمهای مختلف ساختمان در فاز 1
 • شناسایی تمام برخوردهای فیزیکی (Hard Clashes) میان سیستمهای معماری و سازه و تاسیسات و نواقص طراحی آنها.
 • اعلام برخوردهای سخت و نواقص طراحی به کارفرما و اخذ اصلاحات.
 • اعمال تغییرات سیستمهای تاسیساتی ساختمان در مدل سه بعدی فاز 1 بر اساس اصلاحات اعلام شده در بند 2-2 از سوی مشاور کارفرما.

سطح جزییات معادل فاز یک (LOD = 200) است.جزئیات مدلسازی اطلاعات ساختمانی

 

ردیف خدمات ارایه شده شرح کار پیش نیاز های مربوطه
2-1 شناسایی تمام برخوردهای  فیزیکی (Hard Clashes) میان سیستمهای معماری و سازه و تاسیسات و نواقص طراحی آنها. در این بخش پس از تهیه مدل فاز یک در تمامی رشته های پروژه، به تفکیک برخوردهای آنها با هم کنترل می شود. این امر در سه زمینه انجام می گیرد:

الف) توسط نرم افزار: عناصری که باهم تداخل فیزیکی دارند و یا از حد مجاز به هم نزدیکتر هستند مانند عبور یک تیر از میان داکت یا تداخل پنجره با ستون. این بخش به صورت اتوماتیک صورت می گیرد.

ب) توسط کارشناس متخصص: بخش هایی که نیازمند دانش تخصصی هستند در فرآیند مدلسازی و پس از آن توسط عامل انسانی مشخص می شوند مانند ارتفاع مفید نهایی فضاها، عرض راهروها، شیب رمپ ها، سرگیری پله ها، ابعاد فضاها و ...

ج) آنالیز های فضایی: توسط انسان و به کمک نرم افزار ابعاد، تناسبات، نسبت، چیدمان، میزان بار تصرفی و ... فضاها انجام می گیرد.

مدل فاز یک از تمامی رشته ها (معماری، سازه، مکانیک و برق)

و برنامه فیزیکی مد نظر کارفرما و استانداردهای ملاک در فرآیند طراحی

2-2 اعلام برخوردهای سخت و نواقص طراحی به کارفرما و اخذ اصلاحات. برخوردها و مشکلات یافت شده در بند 2-1 و نیز بخش هایی که در طراحی از قلم افتاده اند به کارفرما اعلام می گردد. قابل ذکر است که بسیاری از این نواقص و مشکلات در حین فرآیند مدلسازی فاز یک توسط کارشناسان مدلسازی یافت شده و به مرور به کارفرما اعلام می گردد.

برای اخذ اصلاحات و کاستی های مذکور دو راه حل وجود دارد که باید توسط کارفرما تعیین شود:

الف) مشاور طراح پروژه از سوی کارفرما ملزم به ارایه اصلاحات به گروه مدلساز شود.

ب) کارفرما به مشاور بیم اجازه دخالت در فرآیند طراحی را بدهد و مشاور بیم خود توسط دانش فنی خود، این اصلاحات را ارایه و پس از تصویب کارفرما در مدل اعمال نماید.

وجود یک مرجع برای دخالت در فرآیند طراحی و ارایه اصلاحات لازم.
2-3 اعمال تغییرات سیستمهای تاسیساتی ساختمان در مدل سه بعدی فاز 1 بر اساس اصلاحات اعلام شده در بند 2-2 از سوی مشاور کارفرما. پس از تصویب اصلاحات توسط کارفرما، این اصلاحات در مدل فاز یک اعمال می شود و ملاک عمل از این پس در فاز یک، مدل بیم خواهد بود و نقشه های فاز یک مشاور طراح قابل استناد نخواهد بود.
 • تهیه مدل سه بعدی دیجیتالی فاز 2
 • تهیه مدل سه بعدی فاز 2 سازه اجرا شده در سیستم بیم (BIM) بر مبنای مدل فاز 1.
 • تهیه مدل سه بعدی فاز 2 تاسیسات در سیستم بیم (BIM) بر مبنای مدل فاز 1.
 • تهیه مدل سه بعدی فاز 2 معماری در سیستم بیم (BIM) بر مبنای مدل فاز 1.
 • استخراج تمامی نقشه های فاز 2 لازم برای پیمانکاران جزء و ناظران به صورت دو بعدی و سه بعدی برای انجام کار اجرا و نظارت.جزئیات مدلسازی اطلاعات ساختمانی

سطح جزییات (LOD = Level Of Detail):

سطح جزییات معادل فاز دو (LOD = 400) است و شامل این موارد خواهد بود:

 

ردیف خدمات ارایه شده شرح کار پیش نیاز های مربوطه
3-1 تهیه مدل سه بعدی فاز 2 سازه اجراشده در سیستم بیم (BIM) بر مبنای مدل فاز 1. در این بخش تمامی عناصر سازه ای شامل اتصالات، میلگردها، پیچ و مهره ها، تیرهای فرعی و ... در مدل گنجانده خواهند شد. عناصر بر اساس بخش های اجرا (مانند پی) مطابق با نقشه های سازه مدل می شوند. نقشه های اجرایی سازه  و نقشه های چون ساخت
3-2 تهیه مدل سه بعدی فاز 2 تاسیسات در سیستم بیم (BIM) بر مبنای مدل فاز 1. عناصر تاسیساتی شامل لوله ها، سینی کابلها، عناصر روشنایی، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، کلید و پریزها، کانالها، باس داکتها، لوله های فاضلاب و ... و چینش آنها در فضاهای اختصاصی آنه بر اساس ابعاد واقعی در مدل گنجانده می شوند.

در این مرحله به دلیل اینکه طراح تاسیسات بسیاری از این جزییات را در نقشه ها مشخص نکرده و از سویی این عناصر در رابطه مستقیم با معماری داخلی هستند، بسیاری از این موارد نیازمند طراحی مجدد بوده و باید با هماهنگی کامل معماری داخلی انجام شوند. به همین دلیل این بخش معمولا مرزهای مشخصی نداشته و تا انتهای مدلسازی معماری داخلی دستخوش تغییراتی به ویژه در حوزه عناصر نمایان مانند روشنایی ها، دمپرها، کلید و پریزها و ... می شود.

نقشه های فاز 2 تاسیسات.
3-3 تهیه مدل سه بعدی فاز 2 معماری در سیستم بیم (BIM) بر مبنای مدل فاز 1. در این بخش تمامی عناصر معماری شامل سفت کاری و نازک کاری و تجهیزات و مبلمان به صورت دقیق مدل می شود. این عناصر در ابعاد واقعی و با توجه به جداول نازک کاری و تا لایه ماقبل آخر فضا ارایه می شوند. لایه آخر نازک کاری در بخش معماری داخلی انجام می شود. در این بخش لایه های دیوارها، کف  ها و سقفها، شبکه ها، والپست ها، بازشوها، ایزولاسیون، نرده ها، تجهیزات ، کمد ها و ... در مدل گنجانده می شوند. نقشه های معماری فاز 2 و جداول نازک کاری
3-4 استخراج تمامی نقشه های فاز 2  لازم برای پیمانکاران جزء و ناظران به صورت دو بعدی و سه بعدی برای انجام کار اجرا و نظارت. با توجه به مدلسازی انجام شده در فاز 2 یا (LOD=300)، در این بخش نقشه های لازم برای اجرا به عوامل اجرایی و نظارت پروژه ارایه می شود.

 

 • سازگار کردن نقشه های سیستمهای مختلف ساختمان در فاز 2
  • شناسایی برخوردهای نرم (برخوردهای فضای دسترسی و سرویس و حریم ها – Soft Clashes) میان سیستمهای معماری و سازه و تاسیسات ساختمان.
  • اعلام برخوردهای نرم به کارفرما و اخذ اصلاحات.
  • اعمال تغییرات سیستمهای ساختمان در مدل سه بعدی فاز 2 بر اساس اصلاحات اعلام شده از سوی مشاور کارفرما.

جزئیات مدلسازی اطلاعات ساختمانی

سطح جزییات معادل فاز دو (LOD = 400) است و شامل این موارد خواهد بود:

 

ردیف خدمات ارایه شده شرح کار پیش نیاز های مربوطه
4-1 شناسایی  برخوردهای نرم (برخوردهای فضای دسترسی و سرویس و حریم ها – Soft Clashes) میان سیستمهای معماری و سازه و تاسیسات ساختمان. در این بخش پس از تهیه مدل فاز دو در تمامی رشته های پروژه، به تفکیک برخوردهای آنها با هم کنترل می شود. این امر در دو زمینه انجام می گیرد:

الف) توسط نرم افزار: عناصری که باهم تداخل فیزیکی دارند و یا از حد مجاز به هم نزدیکتر هستند مانند تقاطع لوله ها و کانال ها با هم یا نزدیکی بیش از حد کابلهای فشار قوی با سیم های مخابراتی (که باعث ایجاد نویز می گردد) به صورت اتوماتیک یافت می شود.

ب) توسط کارشناس متخصص: بخش هایی که نیازمند دانش تخصصی هستند در فرآیند مدلسازی و پس از آن توسط عامل انسانی مشخص می شوند مانند اجرایی نبودن برخی از دیتایل های اجرایی.

مدل فاز دو از تمامی رشته ها (معماری، سازه، مکانیک و برق)

و فهرست دقیق از تهیه کنندگان و فروشندگان مصالح و اجزای ساختمان (Vendor List) که توسط مشاور طراح تعیین شده است.

4-2 اعلام برخوردهای نرم به کارفرما و اخذ اصلاحات. برخوردها و مشکلات یافت شده در بند 4-1 و نیز بخش هایی که در طراحی از قلم افتاده اند به کارفرما اعلام می گردد. قابل ذکر است که بسیاری از این نواقص و مشکلات در حین فرآیند مدلسازی فاز دو توسط کارشناسان مدلسازی که حتما باید متخصص در رشته مربوطه باشد، یافت شده و به مرور به کارفرما اعلام می گردد.

برای اخذ اصلاحات و کاستی های مذکور دو راه حل وجود دارد که باید توسط کارفرما تعیین شود:

الف) مشاور طراح پروژه از سوی کارفرما ملزم به ارایه اصلاحات به گروه مدلساز شود.

ب) کارفرما به مشاور بیم اجازه دخالت در فرآیند طراحی را بدهد و مشاور بیم خود توسط دانش فنی خود، این اصلاحات را ارایه و پس از تصویب کارفرما در مدل اعمال نماید.

وجود یک مرجع برای دخالت در فرآیند طراحی و ارایه اصلاحات لازم.
4-3 اعمال تغییرات سیستمهای ساختمان در مدل سه بعدی فاز 2 بر اساس اصلاحات اعلام شده از سوی مشاور کارفرما. پس از تصویب اصلاحات توسط کارفرما، این اصلاحات در مدل فاز دو اعمال می شود و ملاک عمل از این پس در فاز دو، مدل بیم خواهد بود و نقشه های فاز دو مشاور طراح قابل استناد نخواهد بود.

 

 • تهیه مدل سه بعدی دیجیتالی از طراحی داخلی
  • مدلسازی عناصر طراحی داخلی و لایه های آخر نازک کاری سطوح فضاها و مبلمان آنها.
  • ارایه واقعیت مجازی (Virtual Reality – VR)
  • ارایه متره دقیق از کلیه عناصر و مصالح طراحی داخلی.
  • ارایه رندر از طراحی های انجام شده.
  • ا تولید انیمیشن در کلیه سطوح.

سطح جزییات معادل فاز دو (LOD = 400) است.

جزئیات مدلسازی اطلاعات ساختمانی

ردیف خدمات ارایه شده شرح کار پیش نیاز های مربوطه
5-1 مدلسازی  عناصر طراحی داخلی و لایه های آخر نازک کاری سطوح فضاها و مبلمان آنها. در این بخش تمامی عناصر معماری داخلی یا همان لایه آخر نازک کاری به دقت و شامل تمامی اطلاعات لازم مانند نوع مصالح، رنگ مصالح، ابعاد، دیتایل های اجرایی، و ... مدلسازی می شوند. این مدل کاملا وابسته به مدل فاز 2 پروژه خواهد بود و مستقیما با لینک شدن به مدل فاز 2 تهیه خواهد شد. بنابراین تمام عناصر ساختمان بر روی آن منعکس شده و خطای آن بسیار ناچیز و حتی صفر خواهد بود. طراحی و مدلسازی این بخش در ارتباط تنگاتنگ با طراحی تاسیسات خواهد بود. (در بند 2-3 توضیح داده شده است.) مدل کامل فاز دو پروژه در تمامی رشته ها (معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)

نقشه ها و اسناد کامل معماری داخلی

5-2 ارایه واقعیت مجازی (Virtual Reality – VR) واقعیت مجازی یا وی.آر. (VR) با ایجاد مدل کامل از ساختمان توسط عینکهای سه بعدی و نیز صفحه نمایش های معمولی توسط نرم افزارهای خاصی مانند لومیون (Lumion)، ان اسکیپ (Enscape)، پی.دی.اف. (3D PDF) و ... استخراج می شود. قدم زدن و مشاهده کلیه سطوح پروژه برای تجسم فضایی و کنترل آن کاملا برای همه مقدور است. خروجی های این بخش بدون نیاز به نرم افزار های خاصی بر روی کامپیوتر قابل مشاهده هستند. مدل کامل فاز دو پروژه در تمامی رشته ها (معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)

مدل کامل معماری داخلی

5-3 ارایه متره دقیق از کلیه عناصر و مصالح طراحی داخلی. کلیه مصالح و اجزای به کار رفته در طرح معماری داخلی توسط نرم افزار اندازه گیری و ارایه می شوند. در این بخش با توجه به تفاوت های بسیاری که مصالح و نحوه اجرای آنها دارد روش های متره متغیر است. مثلا برخی متر طول، برخی متر مربع و برخی متر مکعب بوده و برخی دیگر به صورت دانه ای شمارش می شوند. مدل کامل معماری داخلی

مشخصات دقیق مصالح

روش های اجرایی

5-4 ارایه رندر از طراحی های انجام شده. برای بررسی، نمایش، تبلیغات و سایر مقاصد سازمان کارفرما از تمامی بخش های داخلی و خارجی پروژه رندر های نزدیک به واقعیت تهیه می شود. مدل کامل فاز دو پروژه در تمامی رشته ها (معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)

مدل کامل معماری داخلی

5-5 امکان تولید انیمیشن در کلیه سطوح. برای بررسی، نمایش، تبلیغات و سایر مقاصد سازمان کارفرما از تمامی بخش های داخلی و خارجی پروژه انیمیشن با تم های دلخواه (سیاه و سفید، روز، شب و ...) ارایه می شود. مدل کامل فاز دو پروژه در تمامی رشته ها (معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)

مدل کامل معماری داخلی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید : تماس با ما  

 

autodesk LOD

 

هرگونه کپی برداری از مطلب پیگرد قانونی دارد . اختصاصی ستاوند پاژ

بـعـدی
آموزش استفاده از ابزار در رویت اختصاصی دپارتمان آموزشی