تصویر پست

ضوابط ساخت و بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه بوم گردی کشور

ساخت و بهره برداری اقامتگاه بومگردی

ساخت و بهره برداری اقامتگاه بومگردی

هدف : 

هدف از تدوین این ضوابط ، ساماندهی اقامتگاه های بوم گردی ، حفظ و پاسداشت فرهنگ سنتی و بومی ، افزایش محصولات گردشگری و ایجاد تنوع جدیدی از مقاصد و جاذبه های گردشگری می باشد . 

حداقل شرایط لازم برای استاندارد اقامتگاه های بوم گردی : 

حداقل شرایط لازم برای درجه بندی یک اقامتگاه بوم گردی در یکی از سطوح درجات ، دارا بودن سطحی از خدمات و تسهیلات است

که باید ضمن سازگاری با معماری بومی و رعایت اصول زیست محیطی ، امکان اقامتی ایمن را برای گردشگران فراهم نماید .

اقامتگاه های بومی به سه درجه 1 و 2 و 3 درجه بندی می شود .

درجه بر مبنای امتیازات مکتسبه در فرایند ارزیابی تخصیص می یابد . در این فرایند موارد در سه حیطه کلی به شرح دیل مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت : 

الف) امور ساختمانی ، تجهیزات و خدمات و موارد مربوطه به ن 30 درصد از کل امتیازات 

ب)امور نیروی انسانی ، ایمنی و بهداشتی و موارد مربوطه به آن 30 درصد از کل امتیاز 

ج)امور پایداری ، رعایت اصول زیست محیطی و ابعاد فرهنگی و موارد مربوط به آن به 40 درصد از کل امتیازات

رعایت نسبت های تخصیص داده شده در مجموع امتیازات ، ضروری است . 

«اکو» یا «Eco» و «توریسم» یا «Tourism» تشکیل می شود. اکو برگرفته از زبان یونانی و به معنی آمیزه‌ ای از مفاهیم محیط‌زیست و زیستگاه است 

توریسم هم معنای گردشگری می دهد.

ساخت و بهره برداری اقامتگاه بومگردی

در فارسی کلمه بوم را معادل اکو قرار داده اند و به اکوتوریسم بوم گردی هم می گویند.

با این اوصاف بوم گردی همان سفر مسئولانه ای است که بیش از هر چیز به طبیعت و حفظ آن توجه دارد. بوم گردی در واقع بازدید از زیست بوم یک منطقه است؛

به طوری که به هیچ یک از ویژگی های محیطی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی اصیل منطقه خدشه ای وارد نشود. 

بوم گرد یا اکوتوریست، گردشگری است که به بازدید از یک منطقه و جاذبه های آن می رود و از امکاناتش استفاده می کند؛

اما کمترین اثر منفی را بر ساختار محیط می گذارد. بوم گرد خود را نسبت به محیط مسئول می داند و تلاش دارد تا الگوی زیستی و فرهنگی منطقه را حفظ کند.

در ادامه مطلب میتوانید فایل مورد نظر را دریافت فرمایید :

دانلود

 

راه ارتباطی با دپارتمان آموزشی ستاوند پاژ 

بـعـدی
مطالعات طرح توجیهی و امکان سنجی