تصویر پست

شرح خدمات امکان سنجی توسط مهندسین مشاور ستاوند پاژ

مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Studies) چیست؟

شرح خدمات امکان سنجی ستاوند پاژ

یک طرح امکان سنجی از چه بخشهایی تشکیل شده است:

بخش اول : آشنایی با طرح و شرکت

بخش دوم : بررسی اقتصادی (مطالعات بازار )

بخش سوم : مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی طرح

بخش چهارم : برآورد سرمایه گذاری طرح

بخش پنجم : برآورد هزینه های تولید و ارزش فروش سالانه طرح

بخش ششم : پیش بینی مالی و نحوه تامین مالی طرح

بخش هفتم : تعیین شاخص های مالی و اقتصادی طرح

 

شرح خدمات مطالعات امکان‌سنجی در حوزه ساختمان:

بخش اول: مشخصات و سوابق متقاضی
1-1- سرمایه و سهامداران
1-2- معرفی و بررسی توانمندی مدیریت طرح

بخش دوم: مطالعات بازار

2-1- مقدمه‌ای بر مطالعات بازار
2-2-معرفی پروژه
- مطالعات کالبدی و جمعیت‌شناسی محل اجرای پروژه
- بررسی زمین و وضعیت موجود پروژه
- امتیازات محل اجرای پروژه

2-3- بررسی ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی محدوده اجرای پروژه
4-2- بررسی ویژگی‌های طرف تقاضای بازار
- دسته بندی بازار
- شناسایی نیاز بازار
- انتخاب بازار هدف
2-5- بررسی طرف عرضه بازار
- شناسایی پروژه‌های مشابه ساخته شده یا در حال برنامه‌ریزی و ساخت در محدوده پروژه
- تحلیل ویژگی‌های پروژه‌های مشابه
2-6-کشف قیمت های محوری در محدوده پروژه
2-7- تعریف سناریوهای مختلف امکان‌پذیر به منظور کاربری‌ها و امکانات پروژه
2-8- تبیین ویژگی‌های نهایی پروژه

بخش سوم: مطالعات فنی

3-1- تحلیل هزینه- فرصت روش ساخت و مصالح اصلی
3-2- ویژگی‌ها و امکانات پروژه
3-3- محاسبه هزینه‌های ساخت
بخش چهارم: بررسی و ارزیابی مالی پروژه و پیشنهاد روش‌های تأمین مالی آن
4-1- محاسبه هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری
4-2- برآورد جدول زمان‌بندی هزینه‌های پروژه
4-3- برآورد هزینه‌های دوره بهره‌برداری
4-4- برآورد درآمدهای پروژه
4-5- برآورد جدول زمان‌بندی درآمدهای پروژه
4-6- محاسبه جریانات نقدی و تجمعی پروژه
4-7— محاسبه شاخص‌های اقتصادی
4-8- تعریف سناریوهای مختلف فروش و بهره‌برداری (پیش‌فروش، فروش، اشتراک زمانی، رهن، اجاره و...)
4-9- تحلیل حساسیت سرمایه‌گذاری نرخ بازده داخلی پروژه

شرح خدمات امکان سنجی

شرح خدمات مطالعات امکان‌سنجی در سایر حوزه‌ها (صنعت، معدن و...) متفاوت است.

 

به طور خلاصه شرح خدمات مطالعات فرصت (OS) شامل موارد زیر می‌باشد:

1. مرور ادبیات و معرفی روش مطالعات
2. بررسی و شناخت محیط کلان پروژه از منظر کالبدی و شهرسازی
3. بررسی و شناخت محیط پروژه از منظر اقتصادی و عملکردی
4. مطالعات فرصت بر اساس روش اکتشافی، شامل پویش محیطی، مطالعات ترازیابی، تحلیل شکاف و سایر روش‌های مفید و مورد نیاز پروژه
5. مطالعات فرصت بر اساس روش خلقی، شامل برگزاری پنل خبرگان، جلسات هم‌اندیشی، هم‌افزایی ایده‌ها، مصاحبه خلاقه و سایر روش‌های مفید و مورد نیاز پروژه
6. بررسی و تجزیه و تحلیل (بر اساس مدل SWOT) فرصت‌ها
7. ارزیابی فرصت‌ها
8. تصمیم گیری چند معیاره
9. نتیجه‌گیری و انتخاب فرصت برتر به منظور مطالعات تکمیلی و عملیاتی نمودن فرصت

شرح خدمات امکان سنجی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس حاصل فرمایید:

02122044080 و 02122044084 و 02122044086

 

 

بـعـدی
ترسیم سقف در نرم افزار رویت معماری