مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان در بعد سوم یا اینکه چطور هدف طراحی را اندازه گیری کنیم : 

اطلاعات پارامتری در یک مدل مشترک - 3D BIM 

BIM حول یک مدل داده یکپارچه می چرخد

و از آنجا  که از  ذینفعان مختلفی مانند معماران ، مهندسان عمران ، مهندسین سازه ، مهندسان سیستم MEP ، سازندگان ، تولید کنندگان و صاحبان پروژه می توانند نظر و اطلاعات را مطابق نیاز خود استخراج و تولید کنند.

قابلیت های تجسم 3D BIM به شرکت کنندگان این امکان را می دهد که قبل از شکسته شدن زمین ، ساختمان را نه تنها در سه بعد مشاهده کنند ، بلکه می توانند به طور خودکار این نماها را در طول چرخه عمر پروژه ، از اولین برداشت تا تخریب ، به روز کنند.

BIM 3D به شرکت کنندگان کمک می کند تا همکاری چند رشته ای خود را به طور مؤثرتر در مدل سازی و تحلیل مشکلات پیچیده مکانی و ساختاری مدیریت کنند.

بعلاوه از آنجا که می توان داده های دقیقی را در طول چرخه عمر پروژه جمع آوری کرد ، 

و در مدل اطلاعات ساختمان ذخیره شد ، می توان مقدار جدیدی به مدلهای پیش بینی اضافه کرد که امکان حل مسائل را فراهم می کند.

فواید :
  1. تجسم بهبود یافته از پروژه ، ارتباط با هدف طراحی
  2. همکاری چند رشته ای بهبود یافته است.
  3. کاهش دوباره کاری

 

نقشه های بعد چهارم یا اینکه چه تغییراتی در خصوص برنامه زمان بندی انجام خواهد شد . 

برنامه ریزی : 

4d-BIM ( بعد چهارم در مدلسازی اطلاعات ساختمانی ) برای فعالیت های مرتبط با برنامه ریزی سایت ساخت و ساز استفاده می شود.

بعد چهارم BIM به شرکا این امکان را می دهد تا پیشرفت فعالیت های خود را در طول عمر پروژه استخراج و تجسم کنند.

استفاده از فناوری 4D-BIM می تواند منجر به کنترل بهتر در تشخیص درگیری یا پیچیدگی تغییرات ایجاد شده در طول یک پروژه ساختمانی شود.

4D BIM روشهایی را برای مدیریت و تجسم اطلاعات وضعیت سایت ، تغییر تأثیرات و همچنین پشتیبانی از ارتباطات در موقعیتهای مختلف مانند اطلاع رسانی به کارکنان سایت یا هشدار در مورد خطرات فراهم می کند.

فواید :

تلفیق BIM با مدلهای شبیه سازی 4D CAD از نظر بهینه سازی برنامه ریزی برای شرکا مزایایی ایجاد می کند.

سازندگان و تولید کنندگان می توانند فعالیت های ساختمانی و هماهنگی تیم خود را بهینه کنند.

 

 

بعد 5 ام یا اینکه چه اتفاقی در مورد هزینه ها در صورت تغییر پروژه می افتد . 

سنجیدن - تخمین زدن - 

بعد پنجم bim ( بعد پنجم مدلسازی اطلاعات ساختمان ) برای ردیابی بودجه و فعالیت های مرتبط با آنالیز هزینه استفاده می شود.

بعد پنجم BIM در ارتباط با 3D و 4D ( زمان )  به شرکت کنندگان امکان می دهد، 

تا پیشرفت فعالیت های خود و هزینه های مرتبط را با گذشت زمان تجسم کنند.

استفاده از فناوری 5D-BIM می تواند منجر به دقت و پیش بینی بیشتر پروژه ها ، تغییرات دامنه و مواد ، تجهیزات و یا نیروی انسانی شود.

5D BIM روشهایی را برای استخراج و تجزیه و تحلیل هزینه ها ، ارزیابی سناریوها و تغییرات تأثیر پذیرفته است.

فواید :

تلفیق BIM با مدلهای شبیه سازی 5D CAD ، توسعه ساختهای کارآمدتر ، مقرون به صرفه تر و پایدار را ممکن می سازد.

بعد ششم یا اینکه چطور مصرف انرژی را بهینه کنیم : 

پایداری : 

بعد ششم از مدلسازی اطلاعات ساختمانی برای آنالیز مصف انرژی کمک بسیاری میکند . 

استفاده از فناوری 6D-BIM می تواند تخمین های انرژی کامل تر و دقیق تری را در مراحل اولیه ایجاد کند.

همچنین امکان اندازه گیری و تأیید صحت در حین اشغال ساختمان و همچنین فرایندهای بهبود یافته برای جمع آوری دروس آموخته شده در امکانات با عملکرد بالا فراهم می شود.

فواید : 

تلفیق BIM با مدلهای شبیه سازی 6D CAD منجر به کاهش کلی مصرف انرژی می شود.

 

بعد هفتم  یا اینکه چطور چرخه زندگی پروژه را مدیریت کنیم : 

مدیریت تاسیسات :

بعد هفتم از مدلسازی اطلاعات ساختمانی توسط مدیران در بهره برداری و نگهداری از تأسیسات در طی چرخه عمر خود استفاده می شود . 

بعد هفتم BIM به شرکت کنندگان امکان می دهد داده های مربوط به دارایی ها مانند وضعیت مؤلفه ، مشخصات ، کتابچه راهنمای تعمیر و نگهداری ، بهره برداری ، داده های گارانتی و غیره را استخراج و ردیابی کنند.

استفاده از فناوری 7D-BIM می تواند منجر به تعویض قطعات آسانتر و سریعتر ، انطباق بهینه شده و مدیریت چرخه عمر دارایی با گذشت زمان شود.

7D BIM فرآیندهایی را برای مدیریت داده های مربوط به پیمانکار / تأمین کننده و مؤلفه تأسیسات از طریق کل چرخه عمر تأسیسات فراهم می کند.

فواید : 

تلفیق BIM با مدلهای شبیه سازی CAD 7D ، مدیریت دارایی را از طراحی تا تخریب بهینه می کند.

 

ترجمه توسط : بخش R&D مهندسین مشاور ستاوند پاژ 

منبع : کلیک کنید 

 

بیم در صنعت ساختمان

 

10 مزیت برتر بیم 

بـعـدی
مسابقه طراحی ره باغ نعیم-مشهد