تصویر پست

مسابقه کشوری معماری شهرسازی طراحی تالار فرهنگی-اجتماعی شهر جدید پرند (City hall)

مسابقه طراحی معماری تالار فرهنگی-اجتماعی در شهر جدید پرند

 

 • مسابقه طراحی معماری تالار فرهنگی-اجتماعی در شهر جدید پرند
 • موضوع مسابقه :طراحی: موضوع مسابقه :طراحی: تالار شهر (مرکز فرهنگی اجتماعی شهر جدید پرند) City hall))
 • اهدا ف مسابقه : به مشارکت گرفتن نقطه نظرها ، دانش، تجربه وخلاقیت عموم معماران وشهرسازان ایرانی برای طراحی تالار اجتماعی فرهنگی شهر جدید پرند به عنوان مرکز تعاملات اجتماعی و ایجاد فضاهای انسان محور وتوجه به نقش شهر جدید پرند به عنوان نسل نوین شهرهای جدید ،پیش بینی فضاهای با قابلیت رویداد محوری ورویکرد Eco smart design) ) وانطباق با ضوابط معماری وشهرسازی
 • سایت تالار اجتماعی فرهنگی شهر جدید پرندواقع در فاز ۶ بر بلوار مجهز با مساحتی بالغ بر ۳۵۹۴۶ متر مربع می باشد.
 • نحوه برگزاری مسابقه: دو مرحله ای
 • تاریخ تحویل مرحله اول مسابقه ۲۹-۳۰ آبان ۹۸ (ارسال طرح به همراه فرم مشخصات)
 • تاریخ داوری مرحله اول واعلام اسامی برندگان ۱۰ آذر ۱۳۹۸
 • برگزاری نشست رسانه ای برندگان مرحله اول ۱۵ آذر ۱۳۹۸.
 • شروع مرحله دوم ۱۶ آذر ۹۸
 • -تحویل مرحله دوم ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
 • داوری مرحله دوم واعلام نتایج :اردیبهشت سال ۱۳۹۹
 • -برگزاری نشست رسانه ای مرحله دوم :اردیبهشت ۱۳۹۹.

برگزار کننده مسابقه:شرکت عمران شهر جدید پرند

نحوه برگزاری مسابقه: دو مرحله ای

شرایط شرکت کنندگان:
در مرحله اول، عموم فارغ التحصیلانِ معمار و شهرساز، شامل شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می توانند در این مسابقه شرکت کرده و ایده و پیشنهادهای خود را ارائه دهند. طرح های برنده شده در مرحله اول به مرحله دوم مسابقه ورود پیدا خواهند کرد.
شرکت کنندگان می بایست آگاه باشند که رابطه نَسبی و سَببیِ درجه اول و دوم با داور ها و مدیر مسابقه نداشته باشند، در صورت مشخص شدن، طرح شرکت کننده از فرایند مسابقه حذف خواهد شد.

دانلود فراخوان

 

وب سایت فراخوان: شرکت عمران پرند

 

کلید واژه ها : مسابقه طراحی معماری تالار فرهنگی-اجتماعی در شهر جدید پرند، مسابقه معماری 1398

بـعـدی
بیم به زبان ساده