هتل های تجاری

هتل-های-تجاری

 ( بیزنس هتل ها ) هتل هایی هستند که در نزدیکی منطقه تجاری کشور / منطقه ای که در آن قرار دارند واقع شده اند. آنها در درجه اول روی بازرگانان متمرکز هستند و اتاق های خانوادگی زیادی را ارائه نمی دهند. آنها مطمئناً اگر حداقل اینترنت خوبی داشته باشند ، اتاق های سریع و خاموش را در اختیار شما قرار می دهند. بیشتر آنها اتاقهای کنفرانس و غیره را نیز ارائه می دهند. 

یک اساساً خدمات مربوط به مشاغل را به کلیه شرکت هایی که می خواهند به نوعی فعالیت تجاری مانند جلسات یا سمینار با مشتریان خود داشته باشند ارائه می دهد.

هتل-های-تجاری

این ساختمان هاگروه نواع هتل ها و پذیرایی در درجه اول برای مسافران تجاری هستند و معمولاً در مرکز شهر یا محله های تجاری واقع شده اند. اگرچه هتل در درجه اول به مسافران تجاری ارائه می دهند ، بسیاری از گروه های تور ، گردشگران انفرادی و گروه های کوچک کنفرانس این هتل ها را جذاب می کنند. امکانات مهمان در این گونه هتل ها ممکن است شامل روزنامه های متعارف ، قهوه صبحگاهی ، تماس تلفنی رایگان محلی و غیره باشد. علاوه بر این امکانات مانند دسترسی به مرکز تجاری ، رایانه شخصی ، Wi-Fi و دستگاه های فکس نیز در اختیار مهمان قرار می گیرد.

 

بـعـدی
قرار داد MC چیست ؟