برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
چرا ستاوند

تجربه هایی بی نظیر

15 سال تجربه ، 21 هتل 5 ستاره ، 19 مجتمع تجاری اداری

شناخت تخصصی

پس از سالها کسب تجربه , متخصص در طراحی هتل ها و مجتمع های تجاری و اداری

سیستم فرآیند طراحی و اجرا

به منظور تخصصی شدن و کاهش زمان ، کلیه مراحل طراحی و اجرا به صورت فرایندی می باشند و کلیه طرح ها قابلیت ارائه به صورت مدلسازی اطلاعات ساختمانی ( بیم ) و همچنین پیاده سازی آن را دارا میباشد .

طعم شیرین خدمات مهندسی

تعریف کسب و کار و هویت پروژه، طراحی کامل پروژه ، مدیریت ساخت ، مدیریت بهره برداری

هرپروژه هویتی مستقل، خلاقیتی بی همتا

برای هر پروژه به صورت اختصاصی هویتی خلاقانه و بی نظیر تعریف می کند .

طراحی از دیدگاه مشتری مشتری مشتری

برای هر ایده پردازی و طراحی از سه دیدگاه مختلف نگاه میکنیم : دیدگاه کارفرما، دیدگاه خریدار، دیدگاه مصرف کننده

error: Content is protected !!