برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید

 

طراحی مجتمع تجاری اداری ایران مال-تهران

شرکت مهندسین مشاور طراح ایران-مال

کارفرما : بانک آینده
طراحی مجتمع تجاری اداری ایران مال-تهران
مجتمع تجاری
موقعیت : تهران – منطقه 22 ( چیتگر )
متراژ :100.000 متر مربع
Client : Ayandeh bank
Location : Tehran , District 22, Chitgar
Type : Commercial  Complex
Building Area :100.000m2
Site Area : ….. m2
(Start date : 1394-1396(2017-2018)

: Team

Designer :Satavand Pazh Consultant Team
LANDSCAPE
INTERIOR
ELEVATION
پـروژه بـعـدی