برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
طراحی هتل 4 ستاره نیشکر اهواز

 

هتل 4 ستاره نیشکر اهواز

کارفرما :  شرکت سداد فام نیشکر
طراحی هتل 4 ستاره 
کاربری : هتل
موقعیت : اهواز- گلستان
متراژ : 3700 متر مربع
تاریخ شروع : 

 

Client : Sadad fam neyshekar   
Location : Ahwaz , Golestan
Type : 4 star Hotel
Building Area :3700m2
Site Area : ……
Start date : 2015

: Team

Designer :Satavand Pazh Consultant Team

برای دیدن نمونه عکس های پروژه هتل 4 ستاره نیشکر اهواز به عکس های زیر مراجعه فرمایید.

INTERIOR
پـروژه بـعـدی